Czasopisma

Polecamy najnowsze przepisy, ze zmianami, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2024 r.

Budownictwo – ujednolicone przepisy, stan prawny – 1 marca 2024 r.Cena katalogowa 119,70 zł (w tym VAT 5%)
format A4, 496 stron
Dodatkowe akty prawne, załączniki i inne na stronie www

W sprzedaży od 13 marca 2024 r.
Koszt wysyłki od 13 zł.

Zapraszam do współpracy

www.legis-wydawnictwo.pl
Z poważaniem
Iwona Barabasz
606 274 016

Członkom PZITB i studentom przysługuje 50 % zniżki na zakup czasopism.

Inżynieria i Budownictwo

Inżynieria i Budownictwo to miesięcznik, który ukazuje się od 1938 roku. Jest organem PZITB i jest adresowany przede wszystkim do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej, projektantów, wykonawców, inwestorów i użytkowników, a także pracowników naukowych uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz studentów studiów z zakresu budownictwa i inżynierii lądowej.

Tematyka czasopisma obejmuje ogólne problemy budownictwa i inżynierii lądowej, teorię konstrukcji, wspomaganie komputerowe, projektowanie, realizację, diagnostykę i utrzymanie obiektów budowlanych, inżynierskich i specjalnych, w tym mostów, budowli podziemnych i komunalnych, badania materiałów, elementów i konstrukcji, fizykę budowli, geotechnikę, normalizację, jakość i certyfikację oraz kształcenie kadr.

Adres redakcji: 00-637 Warszawa, al. Armii Ludowej 16 pokój 128 Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Lądowej, tel./fax. +48(22)629-69-86

http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/ 

pzitbinzynieria@pro.onet.pl

Przegląd Budowlany

Przegląd Budowlany to drugi tytuł wydawany pod egidą PZITB. Podobnie jak Inżynieria i Budownictwo jest to miesięcznik i wydawany jest już od 1929 roku.

Tematyka czasopisma obejmuje ogólne zagadnienia budownictwa, problemy badawcze, projektowe i wykonawcze budownictwa ogólnego, technologię, organizację i mechanizację budownictwa, utrzymanie stanu technicznego zasobów budowlanych, zagadnienia
kadr, ekonomiki i transportu w budownictwie, a także wiadomości z rynku budowlanego.

Adres redakcji: 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A tel./fax. +48(22)826-67-00, 828-27-20

www.przegladbudowlany.pl/

reklama@przegladbudowlany.pl

Informator Budowlany

Informator Budowlany  jest biuletynem wydawanym przez Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu. 

Na łamach czasopisma znajdziemy stałą rubrykę „Strzecha”, w której zawarte są informacje z życia Oddziału Poznańskiego PZITB. Publikowane są  przepisy dotyczące budownictwa, informacje o aktualnych normach i certyfikacjach. W
każdym numerze znajdziemy ciekawe artykuły problemowe a także informacje o organizowanych kursach i szkoleniach.

Czasopisma do przeglądania i pobrania dostępne w formacie pdf

Magazyn BUDOWLANI
Monitor Budownictwa